ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

international visitors from 24-5-2010

free counters

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΗΣ ΕΝΟΣ ΙΕΡΕΑ.........

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Η πράξη του Ιερέα από την Εύβοια, κόντρα στην ανθώπινη λογική...

Μὲ τί λόγια νὰ περιγράψω τὴν ψυχὴ αὐτοῦ του μάρτυρα ἱερέα ποὺ ἔχασε τὸ παιδάκι τοῦ ἐτῶν 7 μόνο. Μὲ τί λόγια νὰ περιγράψω τὴν τραγικότητα τῆς στιγμῆς ποὺ τὸ παιδί του, ἐτῶν 7 μόνο, ἔπεφτε βαριὰ τραυματισμένο τὴν ὥρα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου.

Μὲ τί λόγια νὰ περιγράψω ὅτι τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ ἱερέας ἀνέγγελε τὴν πανηγυρικὴ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας τὸ ἴδιο του τὸ σπλάγχνο ἔπεφτε ἀνεπανόρθωτα τραυματισμένο καὶ λίγες μέρες μετὰ νεκρό. Μὲ τί λόγια νὰ περιγράψω τὸ μεγαλεῖο της ψυχῆς του ποὺ μόνο ἕνας Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ μὲ Ἃ κεφαλαῖο μποροῦσε νὰ κάνει ,νὰ συγχωρέσει τὸν φονιὰ , ἔστω καὶ ἀκούσια, τοῦ μικροῦ του παιδιοῦ. Νὰ ἀρνηθεῖ τὴν δίωξή του.

Μὲ τί λόγια νὰ περιγράψω τί Πάσχα ἔκαναν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἀνούσια καὶ λιγότερο σημαντικὰ , πόσα... πῆγε τὸ ἀρνάκι φέτος, τὸν ὀβελία, τὶς κροτίδες, τὰ ἄσχετα μὲ τὸ Πάσχα «Χρόνια Πολλὰ» ἀλλὰ καὶ τί Πάσχα ἔκανε ὁ μακρόθυμος αὐτὸς ἱερέας ποὺ τὴν στιγμὴ ποὺ τοῦ παρουσιάστηκε ἀπέδειξε ἂν εἶναι τοῦ Χριστοῦ ἢ τοῦ ἀντιθέτου.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ λέει τὸ εὐαγγέλιο , ὁ Χριστός μας, συμπυκνωμένα σὲ μία πράξη, σὲ ἕναν ἄνθρωπο. Νὰ ἡ εὐκαιρία, ἡ ὁμολογία. Εἶσαι μαζί μου τέκνον ἀπόδειξε τό. Εἶσαι μὲ τὸν ἀντίθετον, δὲν εἶσαι μαζί μου. Δὲν μπορεῖς νὰ δουλεύεις σὲ δύο ἀφέντες. Ἄραγε ἕνας ἄνθρωπος καλός, ὅπως ἡ κοινωνία μας τὸν χαρακτηρίζει, θὰ μποροῦσε νὰ συγχωρέσει ἀλλὰ καὶ νὰ.... ζητήσει νὰ μὴν διωχθεῖ ὁ φονιὰς τοῦ παιδιοῦ του; Κατηγορηματικά σας λέω ὄχι ἐκτὸς πολὺ λίγων ἐξαιρέσεων.

Ἡ πράξη αὐτὴ εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου ποὺ ἔχει βιώσει καὶ βιώνει τὸν Χριστὸ μέσα του. Ἔχει ἀγαπήσει πρῶτα τὸν Θεό του, ὅπως ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ πρώτη ἐντολὴ ποὺ λέει νὰ ἀγαπήσουμε Κύριο τὸ Θεό μας ἐξ΄ ὅλης της ὑποστάσεώς μας. Μετὰ ἕπεται τὸ νὰ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. Γιατί ἂν ἀγαπήσεις πρῶτα τὸ Θεό σου, σημαίνει νὰ τηρήσεις ὅλες τὶς ἐντολές του, ὄχι φοβικᾶ, δουλικά, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχεις πρὸς Αὐτόν.

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ σὲ ὠθεῖ στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, ἀλλὰ καὶ ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν του σὲ ὠθεῖ καὶ πάλι σὲ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. Ἔτσι ἀναπόδραστα τηρώντας ὄχι μὲ βία ἀλλὰ ἐν εἰρήνη τὶς ἐντολὲς τοῦ , συγχωρεῖς τὸν φίλο ἀλλὰ καὶ τὸν ἐχθρό σου, ὑπομένεις τὸ κακὸ ποὺ ὁ ἄλλος σου προξένησε, προσέχευσε γὶ΄αὐτὸν , δὲν τὸν φθονεῖς δὲν τὸν μισεῖς, δὲν λογίζεσαι τὸ κακὸ , πάντα ὑπομένεις καὶ ἀγαπᾶς ὅλους καὶ ὅλα ἄνευ ὅρων καὶ ὁρίων.

Νὰ πὼς ὁ τραγικὸς ἀλλὰ καὶ συνάμα ἅγιος αὐτὸς ἱερέας κατάφερε νὰ μὴν ἐπιτρέψει στὴν ψυχή του νὰ στραφεῖ οὔτε δευτερόλεπτο ἐναντίον τοῦ ἀκουσίως φονιὰ τοῦ παιδιοῦ του. Ἔδρασε ὡς ἄλλος ἅγιος Διονύσιος , ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο συγχώρεσε τὸν φονιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του ἀλλὰ τὸν ἔκρυψε καὶ ψευδομαρτύρησε γιὰ νὰ μὴν συλληφθεῖ καὶ ἐκτελεστεῖ.

Τί μπορεῖ νὰ χωρίζει τὸν ἅγιο Διονύσιο ἀπὸ τὸν ἱερέα . Τίποτα, ἔδρασαν μὲ τὸν ἴδιον τρόπο. Μία ἡ διαφορὰ ὁ ἕνας εἶναι κεκοιμημένος καὶ ὁ ἄλλος ἐν ζωή. Ἅγιος ὁ ἕνας ἅγιος ὁ ἄλλος. Μήπως ὁ ἱερέας δὲν εἶναι μάρτυρας, μήπως δὲν εἶναι ὁμολογητής, δὲν ὁμολόγησε Χριστὸν μὲ τὴν πράξη τῆς συγχώρεσης πρὸ τὸ δύστυχο φονιὰ τοῦ παιδιοῦ του;

Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ μή, θὰ προβαίναμε σὲ τέτοια πράξη συγχώρεσης. Εἴμαστε Χριστιανοὶ τοῦ καναπὲ , τῆς πολυτέλειας καὶ τοῦ «δόξα τῷ Θεῶ» ἀλλὰ μόνο ὅταν ὅλα μας πᾶνε καλά. Ἀσφαλῶς θὰ ὠρυόμασταν γιὰ παραδειγματική του τιμωρία , θὰ βρίζαμε , θὰ καταριόμασταν καὶ γιὰ συγχώρεση οὔτε λόγος.

Εἴμαστε τὶς περισσότερες φορὲς μόνο γιὰ τὸ θεαθῆναι, γιὰ τὰ φιλανθρωπικὰ παζαράκια , νὰ δοῦμε κόσμο , νὰ μᾶς δεῖ κόσμος, χαμόγελα , συνθήματα ἀνούσια. Κρίνουμε τί ἔκανε ὁ τάδε ἱερέας τί εἶπε, τί αὐτοκίνητο ὁδηγεῖ. Τί φόρεσε ἡ πρεσβυτέρα , μὰ γιατί ἡ ἐκκλησία νὰ ἔχει λεφτά. Κόβουμε ἐκπομπὲς Χριστιανικὲς ἀπὸ τὴν τηλεόραση (βλέπε ΕΤ Ἀρχονταρίκι) γιὰ νὰ βάλουμε πράσινες ἐκπομπὲς καὶ κουροφέξαλα καὶ τὸ ποιὸ βασικὸ τὸ πετᾶμε στὰ σκουπίδια.

Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη στὸ Θεό, ποὺ εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν του. Ποῦ εἶναι ἡ συγχώρεση, ἡ ἀκατακρισία. Ὁ ἥλιος, ἔλεγε ὁ γέροντας Παίσιος τὴν λάσπη τὴν κάνει πέτρα, τὴν σκληραίνει, τὸ κερὶ τὸ λιώνει, τὸ μαλακώνει. Ὁ ἱερέας ἀπέδειξε , ὄχι σὲ ἐμᾶς τοὺς δύστυχους ἀλλὰ στὸν Θεὸ ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ εἶναι σὰν κερί. Δὲν σκληρύνθηκε. Συγχώρησε.

Ἔχουμε γράψει μὲ τὴ ζωή μας τὸ ἀντὶ-εὐαγγέλιο. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ἐμεῖς ἐξυμνοῦμε τοὺς ὑπερήφανους, συγχωρᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, ἐμεῖς μίσος στοὺς ἐχθρούς σας, μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ἐμεῖς λέμε ἂς δώσει ἡ ἐκκλησία ποὺ ἔχει. Φυσικὰ γιὰ τοὺς πλείστους ποὺ τὸ ἔχουν συνήθειο νὰ κατηγοροῦν ἀδίκως τοὺς ἱερεῖς ἡ πράξη τοῦ ἱερέα εἶναι βλακώδης, γὶ΄ αὐτοὺς εἶναι κορόιδο.
Ἐὰν ἡ ζωὴ τελείωνε ἐδῶ ἴσως ἀνθρωπίνως νὰ ἔχουν δίκιο.

Ὅμως ἂν πραγματικὰ πιστεύουμε τὸ Χριστὸ καὶ τὸν ἐμπιστευόμαστε τότε εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἐδῶ εἶναι ὁ προθάλαμος τῆς αἰωνιότητας. Μὲ μία τέτοια προοπτικὴ πρέπει νὰ σκεπτόμαστε καὶ νὰ δροῦμε στὴν πρόσκαιρή μας ζωή.

Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἀναπαύσει τὴν ἁγία ψυχούλα τοῦ παιδιοῦ καὶ ἂς ἁπαλύνει τὸν πόνο τοῦ προσωρινοῦ ἀποχωρισμοῦ τῶν γονέων του ἀπὸ τὸ σπλάγχνο τους.

Πηγή: epirus-ellas.blogspot.c

ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ.ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΥΓΓΑ ΤΑ ΚΑΘΙΚΙΑ.

Colpo Grosso για την άλωση της ΣΕΚΑΠ από την ΆγκυραΗ πώληση της ΣΕΚΑΠ, οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν, μεθοδεύσεις και πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται σε μία "προώθηση" της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας σε τουρκικά συμφέροντα. Την προηγούμενη Πέμπτη (5/5/2011) η εφημερίδα "Στόχος" κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο αποκλειστικό θέμα, που καμία άλλη εφημερίδα τόλμησε μέχρι τώρα να αγγίξει. Εμείς, αναδημοσιεύοντας το συγκεκριμένο άρθρο (που πολύ εύστοχα και αναλυτικά παρουσίασε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας), κάναμε μερικές "παρεμβάσεις" έτσι ώστε να μην υπάρχουν "παρεξηγήσεις".

Βέβαια, μαθαίνουμε πως το δημοσίευμα της εφημερίδας έφερε μεγάλη αναστάτωση, αλλά θεωρούμε καθήκον μας την αναδημοσίευσή του προκειμένου να "καλέσουμε" τους εμπλεκόμενους σε απαντήσεις - τοποθετήσεις. Όμως, επειδή τα θέματα που θίγονται στο συγκεκριμένο άρθρο - ρεπορτάζ, άπτονται εθνικών και οικονομικών συμφερόντων, θεωρούμε πως τόσο ο κύριος Καπελέρης (υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος), όσο και οι τοπικοί βουλευτές, τα κόμματα αλλά και η κυβέρνηση, οφείλουν να ερευνήσουν -γρήγορα- και να τοποθετηθούν σε ένα ζήτημα που ίσως να υπονομεύει την Ελληνικότητα της Θράκης εισάγοντας και τοποθετώντας την Άγκυρα ως βασικό ρυθμιστή της οικονομικής ζωής στην Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Υπενθυμίζουμε πως τυχούσα πώληση (έμμεση ή άμεση) της ΣΕΚΑΠ σε τουρκικά κεφάλαια θα δημιουργήσει οικονομική θηλιά πίεσης για τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους κατοίκους της περιοχής και ταυτόχρονα θα γίνει η αγχόνη ολόκληρου του πολιτικού συστήματος της χώρας.

Διαβάστε το δημοσίευμα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας...
  • Ποιός κυβερνητικός διοικητικός "σπρώχνει" την πώληση σε τουρκικά χέρια;
  • Φήμες για συμφωνίες "κάτω από το τραπέζι" φέρνουν ανησυχία στους εργαζόμενους της καπνοβιομηχανίας και στους κατοίκους της περιοχής
  • Γιατί η ΑΤΕ παραχωρεί μία βιομηχανία που παίζει και εθνικό ρόλο στη Θράκη;
  • Με τρία "μέτωπα" πολιορκεί η Άγκυρα την ΣΕΚΑΠ!!!
Η υπόθεση πώλησης της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, δεν είναι σημερινή. Όμως, υπάρχουν βάσιμα στοιχεία, τα οποία συγκλίνουν στην πώληση της συγκεκριμένης κερδοφόρας και ισχυρής καπνοβιομηχανίας. Και η πώληση, δυστυχώς, προγραμματίζεται έτσι ώστε να γίνει σε... τουρκικά "κεφάλαια"!
Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε γίνει γνώστες ενός περίεργου παρασκηνίου, που αφορά την πώληση του "φιλέτου" της Αγροτικής, η οποία έχει πάρει απόφαση να "ξεφορτωθεί" την ΣΕΚΑΠ. Παλαιότερο ενδιαφέρον της ΠΑΣΕΓΕΣ να αγοράσει το μερίδιο της Αγροτικής, έχει μετατραπεί σε πλήρη αδιαφορία, ενώ άνθρωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ είχαν δηλώσει πως επιθυμούσαν την αγορά της ΣΕΚΑΠ και την μετατροπή της σε πρότυπη συνεταιριστική βιομηχανία... Η αλλαγή στάσης από την ΠΑΣΕΓΕΣ (που θα ήταν και η καλύτερη δυνατή λύση) έγινε όταν οι εκπρόσωποί της διαπίστωσαν πως η πώληση προωθούνταν "αλλού" και η επικοινωνία με τους εκπροσώπους της ΣΕΚΑΠ ήταν "προβληματική"...
Είναι τόσο μεγάλος ο ετήσιος κύκλος των οικονομικών εργασιών της ΣΕΚΑΠ, ώστε η εταιρεία πληρώνει φόρους προς το κράτος, που είναι ικανοί να συντηρούν δέκα (10) νοσοκομεία... Και αυτή η πληροφορία δεν είναι μυστική, αφού η καπνοβιομηχανία χαίρει της εκτίμησης των Ελλήνων καταναλωτών, αλλά έχει κάνει και σπουδαίες επιτυχημένες επιχειρηματικές κινήσεις στο εξωτερικό.
Το παράξενο και αμαρτωλό "τετράγωνο" προσώπων

Στην όλη υπόθεση της πώλησης της ΣΕΚΑΠ μαθαίνουμε πως σημαντικότατο ρόλο παίζουν τέσσερα πρόσωπα που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα έχουν "παράξενες" διασυνδέσεις με επιχειρηματίες και παράγοντες από την Τουρκία. Οι πληροφορίες μας είναι διασταυρωμένες και δεν αποτελούν μυστικό στην Θρακιώτικη καπνοβιομηχανία, αφού είναι σε γνώση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Πούλιος Χρήστος (αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΣΕΚΑΠ): Είναι τοπικό κομματικό στέλεχος του σημερινού κυβερνώντος κόμματος και διεκδίκησε (ανεπιτυχώς) την Δημαρχία Ξάνθης με την σημαία του ΠΑΣΟΚ. Στο παρελθόν φέρεται να έχει εργαστεί ως "αντιπρόσωπος" τσιγάρων σε τούρκους επιχειρηματίες, οι οποίοι σήμερα ενδιαφέρονται να αγοράσουν την ΣΕΚΑΠ. Μάλιστα, σε παλαιότερη επίσκεψη τούρκων επιχειρηματιών στις εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑΠ έβαλε τουρκική σημαία στην καπνοβιομηχανία για να τους υποδεχθεί. Στην υπόθεση, τότε, είχαν εμπλακεί και οι υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας... Οι εργαζόμενοι στην καπνοβιομηχανία του έχουν βγάλει το ψευδώνυμο "τούρκος"... Επίσης, ο Χρήστος Πούλιος είναι το "δεξί χέρι" του Σωκράτη Ξυνίδη, βουλευτή Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ και οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι άριστες.

Γαβριηλίδης Κώστας: Είναι υποψήφιο μέλος του συνδυασμού του κ. Πούλιου (στον Δήμο Ξάνθης) και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΣΕΚΑΠ. Σημειώνουμε πως προσλήφθηκε από τον κύριο Πούλιο ενώ η μητέρα του ήταν οικιακή βοηθός και ταυτόχρονα είχε την φροντίδα των παιδιών του Πούλιου...
Διορίστηκε προεκλογικά σε αργόσχολη θέση κλητήρα…
Σωτηριάδης Λάζαρος αντιπροέδρος του Σωματείου, Ο γιός του είναι οδηγός και σωματοφύλακας του Τσετίν, ο οποίος παίρνει τις περισσότερες μουσουλμανικές ψήφους στο νομό Ξάνθης και είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ... Διορίστηκε προεκλογικά χαριστικά σαν κλητήρας για ευνόητους λόγους.

Σταυρίδης Στέλιος: Γραμματέας του Σωματείου, επιθυμεί να γίνει προϊστάμενος όπως μαθαίνουμε, με μεγάλα απωθημένα εξουσίας. "Γυριστρούλης" κομματικά, πρώην "δεξιός", που τον τελευταίο καιρό έχει "κατασταλάξει" στο ΠΑΣΟΚ και ευελπιστεί πως θα ικανοποιηθούν τα επαγγελματικά όνειρά του. Θεωρείται ο "σκληρός" που φροντίζει να "περνάει" την κατάλληλη "γραμμή"...

Οι παραπάνω μαθαίνουμε πως με συντονισμένες επαναλαμβανόμενες κινήσεις αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς κατά το παρελθόν να πιέσουν το Δ.Σ. της εταιρείας για να βάλουν την Ziraat στο πακέτο των μετόχων της ΣΕΚΑΠ...!
Τουρκικό ενδιαφέρον με διάφορα πρόσωπα...
Τί συνέβη; Πληροφορίες μας αναφέρουν πως μεσολάβησε ενδιαφέρον τούρκων επιχειρηματιών που εκπροσωπούνται από την τουρκικών συμφερόντων τράπεζα Ziraat Bank (η οποία δραστηριοποιείται στην Θράκη), ενώ υπήρξε και ενδιαφέρον μίας Τουρκικής εταιρείας μεταφορών (όνομα Turker)! Ταυτόχρονα, έχουν παρουσιαστεί "κινήσεις" επιχειρηματιών μουσουλμάνων της Θράκης που θέλουν να δημιουργήσουν "επιχειρηματικό όμιλο" που θα διεκδικήσει την αγορά μεγάλου πακέτου μετοχών της συνεταιριστικής καπνοβιομηχανίας...!
Προς τι τόσο ενδιαφέρον από τουρκικά κεφάλαια να αγοράσουν μία καπνοβιομηχανία; Πρώτον, το πολύ καλό όνομα της ΣΕΚΑΠ στις διεθνείς αγορές. Δεύτερον, τα "σήματα" της ΣΕΚΑΠ αξίζουν πολλά χρήματα. Τρίτον, το "biofilter" είναι μία πατέντα της ΣΕΚΑΠ που επίσης έχει πολύ μεγάλη αξία. Όμως στην περίπτωση του "τουρκικού ενδιαφέροντος" μείζονα λόγο έχει και η οικονομική ισχύ που θα αποκτήσει στην περιοχή της Θράκης ο μεγαλομέτοχος που θα αγοράσει το πακέτο μετοχών της Αγροτικής. Σημειώνουμε, απλώς, πως μεγάλη μερίδα των μουσουλμάνων της Θράκης (ιδιαίτερα οι ορεσίβιοι Πομάκοι) είναι αγρότες που ασχολούνται με την καλλιέργεια του καπνού. Και η καλλιέργεια αυτή είναι μονοκαλλιέργεια, δηλαδή δεν έχουν δυνατότητα πολλαπλών καλλιεργειών. Και ως εκ τούτου τα νοικοκυριά των (κυρίως) Πομάκων μουσουλμάνων της Θράκης, στηρίζονται στην πώληση του (έτσι κι αλλιώς πολύς καλής ποιότητας) καπνού στην ΣΕΚΑΠ... Και η Άγκυρα έχει σαφέστατα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της στην προσέγγιση και στον εκτουρκισμό των Πομάκων της Θράκης. Με την ΣΕΚΑΠ σε τουρκικά χέρια, δεν θα υπάρχει εκτουρκισμός, αλλά πλήρης οικονομική εξάρτηση των ντόπιων Ελλήνων μουσουλμάνων, από τούρκους "επιχειρηματίες"... Άρα, η κατοχή της ΣΕΚΑΠ παίζει σημαντικότατο εθνικό ρόλο στην Θράκη...

Δεν είναι, όμως, μόνο η αγορά του καπνού (αν και η αγορά του καπνού γίνεται μέσω της ΣΕΚΕ, δεν παύει η ίδια η ΣΕΚΑΠ να διαθέτει την οικονομική ισχύ αφού μεταποιεί το αρχικό προϊόν-καπνό) που δίνει οικονομική και όχι μόνο ισχύ στην ΣΕΚΑΠ. Είναι οι εργαζόμενοι, που σίγουρα θα αντικατασταθούν από μουσουλμάνους στην περίπτωση που οι αγοραστές της καπνοβιομηχανίας θα είναι Τούρκοι επιχειρηματίες ή από Βούλγαρους πολύ χαμηλότερων ημερομισθίων όντας ευρωπαίοι υπήκοοι. Ταυτόχρονα, η συνεταιριστική καπνοβιομηχανία έχει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κύκλο στην Θράκη, στηρίζοντας πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Και αυτό θα αλλάξει ριζικά, αφού οι νέοι ιδιοκτήτες πιθανότατα θα θελήσουν να πραγματοποιούν αυτές τις συνεργασίες με άλλες -επιλεγμένες από τους ίδιους- επιχειρήσεις της Θράκης ή της Τουρκίας...
Κλείνοντας, θυμίζουμε πως στο όλο "πακέτο ΣΕΚΑΠ" πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και τα σχεδόν μηδενικά ανοιχτά "κεφάλαια" της εταιρείας, την κάνουν πάρα πολύ ελκυστική για αγορά ή για... κλείσιμο από κάποιον ανταγωνιστή.
Εμπλέκεται κυβερνητικός παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τεράστια προσωπική περιουσία;
Στο όλο σκηνικό της πώλησης μαθαίνουμε πως δεν υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις από τον συνδικαλιστικό χώρο. Πληροφορίες, μάλιστα, μας αναφέρουν πως κάποιοι συνδικαλιστές βλέπουν με πάρα πολύ καλό μάτι την πώληση της εταιρείας σε... τουρκικά κεφάλαια!!! Κι εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο, η υπόθεση μάλλον περιπλέκεται, αφού έντονες φήμες αναφέρουν πολιτικό παράγοντα της περιοχής, ο οποίος εμπλέκεται στο συγκεκριμένο θέμα της πώλησης, αλλά... ταυτόχρονα αναφέρεται και ως κάτοχος πολύ μεγάλης ακίνητης περιουσίας (35 ακίνητα λένε οι "κακές" γλώσσες), ενώ η σύζυγός του έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου στην οποία ζητάει 4 εκατομμύρια ευρώ μετρητά, 14.000 ευρώ μηνιαία διατροφή και... τα μισά από τα ακίνητα του εμπλεκόμενου κυβερνητικού παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αυτά, βέβαια, είναι φήμες που ίσως θα έπρεπε να γίνει κάποια έρευνα για να "ξεκαθαρισθούν". Δεν είναι σωστό να δρομολογούνται εξελίξεις πώλησης της καπνοβιομηχανίας και ταυτόχρονα να υπάρχουν τέτοιου είδους "μομφές" κατά προσώπου εμπλεκόμενου στην διαδικασία. Το ότι ο συγκεκριμένος ανήκει στη (σημερινό) κυβερνητικό στρατόπεδο, κάνει περισσότερο από επιτακτική την ανάγκη διαλεύκανσης της φημολογίας για την προσωπική του περιουσία, αφού πολλοί αναρωτιούνται είτε πως έκανε τόσα λεφτά, είτε γιατί η σύζυγός του ζητάει τόσα πολλά εάν ο κυβερνητικός αυτοδιοικητικός παράγοντας δεν τα έχει...;
Τόσο το κυβερνών κόμμα, όσο και οι δικαστικές αρχές, αλλά και ο υπόλοιπος "χώρος" , θα πρέπει να εμπλακούν και να φροντίσουν να ξεκαθαρίσει το "τοπίο" που αφήνει -δυστυχώς- μεγάλα ερωτηματικά σε μία εποχή που η κυβέρνηση Παπανδρέου προσπαθεί να σταματήσει τη διαφθορά, αλλά ταυτόχρονα και ο πολιτικος και συνδικαλιστικός χώρος δίνουν μεγάλες μάχες για να αποδείξουν την διαφάνεια των στελεχών τους... Και για να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα, είναι πολύ απλό, αρκεί να πάρει κάποιος δικαστικός την αγωγή διαζυγίου της συζύγου του τοπικού αυτοδιοικητικού παράγοντα... (μήπως η διωξη οικονομικου εγκληματος και ο κύριος Καπελέρης θα πρέπει να διερευνήσουν περαιτέρω την συγκεκριμένη υπόθεση ;)
Παράξενος ο ρόλος της ΑΤΕ αλλά και της κυβερνητικής πολιτικής
Από το Καταστατικό της ΣΕΚΑΠ, πάντως, απαγορεύεται σε φυσικά πρόσωπα να κατέχουν μετοχές της, γι’ αυτό και οι μέτοχοι έως τώρα είναι είτε συνεταιρισμοί αγροτών κ.α. είτε φορείς και εταιρίες. Προσεχώς θα χρειαστεί τροποποίηση Καταστατικού, προκειμένου η εταιρία να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.
Συμπληρώνουμε πως η ΣΕΚΑΠ οδηγήθηκε στο σημερινό αδιέξοδο εξαιτίας της καταστροφικής πολιτικής της κυβέρνησης που αύξησε δραματικά τη φορολογία των τσιγάρων (τρεις αυξήσεις μέσα στο 2010), με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί, για να παραμείνει στην αγορά, να απορροφήσει σημαντικό μέρος του φόρου.
Για να βγει από το αδιέξοδο η εταιρεία ζήτησε χρηματοδότηση από την ΑΤΕ, η οποία της αρνήθηκε, παρά το γεγονός ότι η τράπεζα κατέχει πλέον του 40% των μετοχών της εταιρείας και έχει εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τόκους από αυτήν, αφού τα επιτόκια με τα οποία τη δάνειζε ήταν κατά πολύ υψηλότερα του μέσου όρου των επιτοκίων της αγοράς.
Έως πρόσφατα η ΑΤΕ κατείχε το 44,5% των μετοχών, έχοντας τελευταία ανεβάσει το συνολικό ποσοστό της σε περίπου 49,5% μετά την απορρόφηση εταιρίας – μικρομετόχου της ΣΕΚΑΠ, ενώ η ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδας) κατέχει άλλο ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (34%). Με δεδομένη την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας να μείνει έξω από την επικείμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, είναι άγνωστο αν η ΣΕΚΕ θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει (και σε ποιο ποσοστό) στην αύξηση αυτή, ώστε ν’ αντιμετωπιστούν οι συσσωρευθείσες ζημίες της ΣΕΚΑΠ από μια καταστροφική περσινή χρονιά (2010).
Ενώ το σημερινό Μετοχικό Κεφάλαιο της ΣΕΚΑΠ είναι 11 εκατομμύρια ευρώ, μόνο πέρυσι η Καπνοβιομηχανία αναγκάστηκε να απορροφήσει 13,5 εκατ. ευρώ φόρους (που επιβλήθηκαν εκτάκτως από το Ελληνικό Δημόσιο), για να μην μετακυλήσει το κόστος στους καταναλωτές και καταβαραθρωθεί από τον ανταγωνισμό. Το 2010, γενικά, ήταν μια ιδιαίτερα άσχημη χρονιά για τις καπνοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αφού η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει επανειλημμένα τους φόρους στον καπνό. Κι αν οι εκπρόσωποι των ξένων οίκων – κολοσσών της παγκόσμιας καπνοβιομηχανίας μετρούν ανάλογες με τη ΣΕΚΑΠ ζημίες, έχουν στην «πλάτη» τους τις μητρικές τους εταιρίες που μπορούν να αντισταθμίσουν τις ζημίες με κέρδη από άλλες αγορές. Η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία της Ξάνθης, όμως, δεν έχει την πολυτέλεια αυτή και βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δυσχερή θέση –με το φάσμα του «λουκέτου» μπροστά της, αν δεν ευοδωθεί η ζωτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.
Με δεδομένο, πάντως, ότι υπάρχει γενική κατεύθυνση (με «ενορχήστρωση» του Γεν. Προξενείου της Τουρκίας στην Κομοτηνή) για οικονομική διείσδυση Τούρκων επιχειρηματιών ή φορέων και παραγόντων της μειονότητας σε ο,τιδήποτε ελληνικό πωλείται στη Θράκη, κάποιοι θα πρέπει να κινηθούν ώστε να μην δημιουργηθούν εθνικά προβλήματα στην θέση των οικονομικών...
Άλλοι ενδιαφερόμενοι

Πληροφορίες φέρουν και ομίλους Ελλήνων επιχειρηματιών να ενδιαφέρονται για την αγορά της εταιρείας, ενώ την παρουσία του έχει κάνει ως πιθανός αγοραστής ένας Ινδός μεγιστάνας (κάτοχος βιομηχανιών που ξεπερνούν τις 100 στον αριθμό) ο οποίος θέλει να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών επειδή η αγορά της ΣΕΚΑΠ θα του επιτρέψει να "βάλει πόδι" στην Ευρώπη μέσω της Ελληνικής Καπνοβιομηχανίας.
Κρίσιμη συνάντηση - σύσκεψη στις 13 Μαΐου
Σε ένα τετράμηνο (το πολύ) θα λήξει το θέμα της πώλησης της ΣΕΚΑΠ και πολλοί κάτοικοι της περιοχής (και όχι μόνον) αγωνιούν. Μαθαίνουμε πως η αγωνία των εργαζομένων στην συνεταιριστική καπνοβιομηχανία έχει φτάσει στο κατακόρυφο, ενώ έχουν εμπλακεί (και διεξάγουν έρευνες) μέχρι και διάφορες υπηρεσίες που ανησυχούν για την πιθανότητα αγοράς του μεριδίου της Αγροτικής από Ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα κρύβουν "άλλους" από πίσω τους. Οφείλει, λοιπόν, η κυβέρνηση Παπανδρέου να αποδείξει πως ενδιαφέρεται πραγματικά για την οικονομία, για την ανάπτυξή της στην περιφέρεια και ειδικά σε ακριτικές περιοχές, αλλά και πως δεν θέλει να δημιουργήσει τεράστια εθνικά προβλήματα στην Θράκη. Προβλήματα, που θα έχουν αποκλειστικά την δική της σφραγίδα και ευθύνη...

Στις 13 Μαΐου γίνεται ένα κρίσιμο συμβούλιο για το μέλλον της εταιρείας, όπου και θα συζητηθεί η πιθανή αλλαγή του καταστατικού της ΣΕΚΑΠ, το οποίο στέκεται εμπόδιο αυτή τη στιγμή στην πώληση της εταιρείας. Το "κλειδί" της όλης υπόθεσης το κρατάει στα χέρια της η ΣΕΚΕ, αφού είναι η εταιρεία που αγοράζει τον καπνό από τους καπνοκαλλιεργητές όλης της Θράκης και ως εκ τούτου διαχειρίζεται μεγέθη της περιοχής που δεν είναι μόνο οικονομικά. Η ΣΕΚΕ κατέχει περισσότερο από 34,5% (δηλαδή περισσότερο από 1/3) και με την καταστατική μειοψηφία μπορεί να μπλοκάρει, να επηρεάσει αποφάσεις για αύξηση κεφαλαίου και την είδοσο των ιδιωτών...

Κλείνοντας, θα θέλαμε να απευθύνουμε ένα ερώτημα στην κυβέρνηση και τους παρατρεχάμενούς της στην Θράκη:
  • Πιστεύετε πράγματι πως αν η ΣΕΚΑΠ πουληθεί σε τουρκικά συμφέροντα, η Θράκη θα συνεχίσει να είναι ίδια;
  • Μπορείτε, πράγματι, να πιστεύετε πως με μία τέτοια -τεραστίων διαστάσεων- τουρκική οικονομική διείσδυση στην Θράκη, θα εξυπηρετηθούν Ελληνικά συμφέροντα;
  • Είστε σε θέση, αγαπητέ κύριε Παπανδρέου και αγαπητέ κύριε Ξυνίδη να "ζυγίσετε" το συμφέρον της χώρας και να το βρείτε θετικό με την πώληση μίας τόσο μεγάλης βιομηχανίας στην Τουρκία;
  • Μήπως θα έπρεπε να σας ρωτήσουμε ποιό είναι το ηθικό για εσάς και πώς εννοείτε το εθνικό συμφέρον και την προάσπιση της ίδιας μας της πατρίδας;
Posted by Κωνσταντίνος on Τρίτη, Μάϊος 10, 2011. Filed under , , , , , . You can follow any responses to this ent

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΝΤΟΣ.ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ

ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΛΗΣΤΕΣ ΒΙΑΣΤΕΣ ΟΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΓΕΣ

Πριν ακομα γεννηθει το παιδι του πριν ακουσει το πρωτο του κλαμα,επεσε νεκρος απο τα μαχαιρια μερικων (πριν λιγο καιρο)ξυπολυτων βρωμικων αρκουδιαρεων,για να του παρουν μια βιντεοκαμερα που κραταγε για να βινεοσκοπησει το νεογεννητο παιδι του.Εγραψα σε προηγουμενο ποστ οτι ΝΑΙ ειμαι ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ, και γινομαι θηριο οταν σκεφτομαι οτι ενα παιδι θα μεγαλωσει χωρις πατερα γιατι ετσι θελησαν καποια ζωα αχρηστα καποιοι λιμασμενοι τεμπεληδες γεννημενοι κλεφτς φονιαδες.Ολοι αυτοι χρειαζοντε ενα χιτλερ εναν δικτατορα και οταν παινοντε καοιοι αο αυτους να τους αιρνει τα κεφαλια αμεσα,,ετσι ωστε οι επομενοι να λουφαξουν στα λαγουμια τους και να μην σηκωσουν κεφαλι ποτε ξανα.Ποσο δικιο εχει τελικα ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ οταν λεει εξω ολοι οι ξενοι απο την ελλαδα,εστω και αν σαν πολιτικο δεν τον παω με τιπποτα.Ναι ενας τετοιος πολιτικος χρειαζεται για την ελλαδα να παρη σκουπα και να τους διωξει ολους απο την ελλαδα εν ια νυκτι μια για παντα.

ΝΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ,ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΙΚΙΑ ΝΑ ΤΑ ΤΑ ΔΩ ΝΑ ΨΟΦΑΝΕ

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Απίστευτη τραγωδία – Τον σκότωσαν την ώρα που πήγαινε τη γυναίκα του να γεννήσειΣοκ στη γειτονιά της οδού Ηπείρου στο κέντρο της Αθήνας. Δεν χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία που γράφτηκε τα χαράματα στην καρδιά της Αθήνας στη συμβολή των..
οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Ηπείρου.
Λίγο μετά τις πέντε, νύχτα ακόμη ο 44χρονος άνδρας κατέβηκε βιαστικά στο δρόμο από το διαμέρισμά του στην οδό Ηπείρου και άρχισε να κινείται προς την Ιουλιανού όπου είχε αφήσει σε ένα πάρκινγκ το αυτοκίνητό του.

Βιαζόταν καθώς η γυναίκα του είναι ετοιμόγεννη. Την είχε αφήσει στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του. Θα επέστρεφε για να πάνε μαζί στο μαιευτήριο. Περίμεναν από ώρα σε ώρα το δεύτερο παιδί τους.
Στο πάρκινγκ όμως περίμενε ο θάνατος. Κοντά στο χώρο στάθμευσης είχαν στήσει καρτέρι τρεις ληστές που κρατούσαν μαχαίρια.
Ο 44χρονος έμελλε να πέσει πάνω τους. Προσπάθησε να τους ξεφύγει, όμως δεν πρόλαβε. Τον χτύπησαν με το μαχαίρι τουλάχιστον 3 φορές στα πλευρά στα χέρια και το λαιμό.
Μάταια ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να διαφύγει. Κρατήθηκε με όλες του τις δυνάμεις και έκανε μερικά μέτρα.
Δεν τα κατάφερε. Ξεψύχησε μέσα σε μια λίμνη αίματος λίγα βήματα από την πόρτα του.
Στο διαμέρισμα η ετοιμόγεννη γυναίκα του και η μάνα του περίμεναν. Η ώρα περνούσε. Οι δυο γυναίκες αποφάσισαν να κατέβουν και να τον περιμένουν στο δρόμο.

Όταν βγήκαν όμως αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα. Ο 44χρονος ήταν πεσμένος, νεκρός στο πεζοδρόμιο. Ακολούθησαν σκηνές από αρχαία τραγωδία. Οι γείτονες κάλεσαν ασθενοφόρο. Η ετοιμόγεννη γυναίκα είχε πάθει σοκ.
Το σημείο αποκλείστηκε από τους αστυνομικούς που αμέσως άρχισαν ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν τους δράστες ωστόσο χωρίς αποτελέσματα μέχρι αυτή την ώρα.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΥΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Μετανάστες άνοιξαν οίκο ανοχής

Το διαβάσαμε και αυτό.. Μετανάστες στην Πάτρα εδώ και κάποιους μήνες, λειτουργούν οίκο ανοχής με γυναικεία πελατεία.. Που φτάσαμε!! Σύμφωνα με το dete.grm το σπίτι ήταν σχεδόν παρατημένο, ωστόσο πριν από τρεις με τέσσερις μήνες οι αλλοδαποί ξεκίνησαν να το φτιάχνουν βάφοντάς το εξωτερικά και...


εσωτερικά προετοιμάζοντας την "επιχείρηση"! Σύμφωνα με έγκυρες πηγές αλλά και γείτονες οι "επισκέψεις" γίνονται κυρίως αργά το βράδυ και κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες! "Δίπλα από το σπίτι υπάρχει ένα μικρό οικοπεδάκι το οποίο μάλιστα χρησιμοποιούν ως πάρκινγκ οι… πελάτισσες. Τα ραντεβού πρέπει να είναι προγραμματισμένα και να συνεννοούνται με κινητό τηλέφωνο, γιατί όποτε είναι να έρθει πελάτισσα ένας από τους μετανάστες βγαίνει από το σπίτι και μιλάει στο κινητό, στα Αγγλικά, δίνοντας κατευθύνσεις. Μόλις φθάνει η γυναίκα, παρκάρει μέσα στο οικόπεδο το αυτοκίνητο, εκεί που είναι σκοτάδι και δεν φαίνεται τίποτα, και την παραλαμβάνει ο μετανάστης ο οποίος στη συνέχεια την οδηγεί μέσα στο σπίτι…", δήλωσε στο dete.gr γυναίκα κάτοικος της περιοχής. Μάλιστα διευκρινίζει ότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά και μετά τις 11 το βράδυ, ενώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που πηγαίνουν δύο γυναίκες μαζί.

Read more: http://www.trelokouneli.gr/2011/05/blog-post_4670.html#ixzz1LvhvTn3c

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

eortologio www.com2.gr

TRANSLATE MY PAGE

Αναγνώστες

ΤΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΣΟΥ ΜΑΤΙΑ